Trivsel,
trygghet och
gemenskap

Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr

Stiftelsen

Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo.

Tunaberg seniorhem

Välkommen till Tunaberg seniorhem!

Tunaro vårdhem

Välkommen till Tunaro vårdhem!

Seniorhem och vårdhem i Esbo

Hugo och Maria Winbergs stiftelse, en inhemsk, ej vinstdrivande stiftelse, upprätthåller Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem i Esbo.
Vi erbjuder mångsidiga boendeformer:

– bostad med eller utan vård och service, skräddarsytt enligt eget behov
– färdigt möblerad och inflyttningsklar bostad
– bostad samt skilt gästrum för tillfälligt boende, tex. under reparation hemma, intervallvård eller under konvalescens. Passar även för besökare.

För närmare information, vänligen kontakta
Annika von Schantz, verksamhetsledare, tel 040 537 0376.

Restriktioner pga coronaviruset covid-19:
Besök på Tunaberg: Max 1 h av 1-3 personer tillåtna. Alla besökare bör bära mask!
Besök på Tunaro: Ring vårdartel 050 342 5714 då ni vill planera ett besök.